Privacyverklaring

Privacyverklaring │ Vaes Finance │ versie 2017.01

Vaes Finance respecteert jouw privacy en doet er alles aan om deze te beschermen. Hieronder lees je hoe wij omgaan met jouw persoonsgegevens. Wij verwerken deze persoonsgegevens in overeenstemming met de Wet bescherming persoonsgegevens (Wbp).

Verwerking van jouw gegevens

Persoonsgegevens worden door ons verwerkt ten behoeve van:

  • Het afhandelen van contactverzoeken die via onze website worden gedaan
  • Het adviseren en bemiddelen bij verzekeringen, hypotheken, spaarrekeningen, etc.
  • Het uitvoeren van marketingactiviteiten
  • Het voorkomen van fraude jegens financiële instellingen (denk aan witwassen of identiteitsfraude)
  • Het voldoen aan diverse wettelijke verplichtingen

Wij hebben melding gemaakt van de verwerking van persoonsgegevens bij het College Bescherming Persoonsgegevens (CBP). Je kunt het meldingsregister raadplegen op www.cbpweb.nl.

Het gebruik van de website vaesfinance.nl

Vaes Finance heeft passende technische en organisatorische maatregelen genomen om jouw bezoek aan en het gebruik van de website te beveiligen en misbruik van jouw gegevens te voorkomen. Alle personen die namens Vaes Finance van jouw persoonsgegevens kennis kunnen nemen, zijn verplicht hierover geheimhouding te betrachten.

Contactformulier en nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief aan waarmee wij geïnteresseerden willen informeren over onze dienstverlening en over relevante ontwikkelingen op het gebied van verzekeringen, hypotheken, sparen, etc. jouw e-mailadres wordt automatisch toegevoegd aan de lijst van abonnees. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee je jezelf kunt afmelden.

Als je het contactformulier op onze website invult, of ons een e-mail stuurt, dan worden de gegevens die je ons toestuurt bewaard zolang als naar de aard van het formulier of de inhoud van jouw e-mail nodig is voor de volledige beantwoording en afhandeling daarvan.

Verstrekking aan derden

Jouw gegevens worden slechts dan aan verzekeraars en geldverstrekkers verstrekt wanneer het jouw uitdrukkelijke wens is om een overeenkomst inzake een financieel product af te sluiten. Dan worden slechts die gegevens aan deze derden verstrekt die strikt noodzakelijk zijn voor het afsluiten van het financiële product.

Op onze website zijn social media buttons opgenomen. Hiermee verzamelen de beheerders van deze diensten jouw persoonsgegevens. Je bent zelf verantwoordelijk voor het klikken op deze buttons en het aldus kenbaar maken van jouw persoonsgegevens aan de beheerders van deze diensten. Dit gebeurt buiten onze invloedsfeer; wij zijn hier dan ook niet voor aansprakelijk.

Websites van derden

Deze privacyverklaring is niet van toepassing op websites van derden die door middel van links met onze website zijn verbonden. We kunnen niet garanderen dat deze derden op een betrouwbare of veilige manier met jouw persoonsgegevens omgaan. Wij raden je aan de privacyverklaring van deze websites te lezen voordat je van deze websites gebruik maakt.

Jouw rechten

Je kan ons laten weten dat er geen persoonsgegevens van je mogen worden verwerkt in het kader van marketingactiviteiten. We zullen er dan voor zorgen dat wij je niet meer benaderen voor andere diensten of producten dan die je al van of via ons hebt afgenomen. Je kunt dit schriftelijk kenbaar maken aan:

Vaes Finance
Raadhuislaan 2
3201 EL SPIJKENISSE

Ook heb je het recht om te weten welke van jouw persoonsgegevens wij hebben vastgelegd, bijvoorbeeld omdat je die wilt controleren, verbeteren, aanvullen of afschermen. Wanneer je meent dat bepaalde persoonsgegevens niet relevant voor ons zijn, kan je ze zelfs laten verwijderen. Je kunt dit doen door ons een schriftelijk verzoek te sturen, onder bijvoeging van een kopie van jouw legitimatiebewijs, aan bovengenoemd postadres. Wij zullen dan binnen vier weken op jouw verzoek reageren.

Wijziging van deze privacyverklaring

Wij behouden ons het recht voor om wijzigingen aan te brengen in deze verklaring. Wanneer je onze privacyverklaring regelmatig raadpleegt, ben je van deze wijzigingen op de hoogte.

Cookies

Op onze website maken wij gebruik van cookies. Cookies zijn kleine tekstbestanden die door een internetpagina op jouw pc, tablet of mobiele telefoon worden geplaatst. Dit gebeurt direct als je onze website bezoekt.

Deze cookies worden gebruikt om onze website beter te laten functioneren en het gebruik van onze website te kunnen analyseren. Waar wij je op onze website om jouw gegevens vragen, is dat om een vraag goed te kunnen beantwoorden, of omdat je jezelf aanmeldt voor een specifieke dienst of service.

Deze gegevens gebruiken wij alleen intern en worden niet gedeeld met derden. Het gaat om de volgende gegevens:

  • de browser die wordt gebruikt (zoals Internet Explorer, Chrome of Firefox);
  • het tijdstip en de duur van jouw bezoek;
  • welke pagina's bezocht zijn;
  • foutmeldingen die bezoekers hebben gekregen.

Wij gebruiken geen tracking cookies. Tracking cookies zijn cookies die bezoekers tijdens het surfen over andere websites kunnen volgen. Je kunt de op jouw pc, tablet of mobiele telefoon geplaatste cookies handmatig verwijderen door binnen jouw browserinstellingen jouw browsergeschiedenis te wissen.

Tenslotte maken wij gebruik van Hotjar, waarmee het klik- en scrollgedrag van de bezoeker geanalyseerd wordt. Hier is meer te lezen over de cookies die daarvoor gebruikt worden.